Vandaag mochten mijn compagnon Rogier de Moel en ik een gastcollege verzorgen voor de studenten van de opleiding Ondernemerschap & Retail Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Het was geweldig leuk om te doen!

Drs. Marteyn Roes, Hoofddocent ondernemerschap, zegt het volgende over de studenten en dit gastcollege:

“In het auditorium zijn op woensdag 6 februari ca. 130 studenten aanwezig die in de beginfase zitten van het ondernemen. Het gastcollege maakt deel uit van het project Eigen Onderneming waarin de studenten toewerken naar de start van een onderneming (en dit ook daadwerkelijk opzetten). Inspiratie vanuit andere ondernemers maakt een belangrijk deel uit van het onderwijsprogramma. Wij denken dat de ondernemerservaring van Ralph een inspiratiebron kan zijn voor onze studenten. Uit studentenevaluaties is nadrukkelijk de wens gekomen om niet alleen aandacht te besteden aan de succesverhalen, maar juist ook aan de risico’s en ervaringen van ondernemers die te maken hebben gehad met een faillissement. Mede vanuit deze feedback denken wij dat zijn gastcollege goed past in ons programma.”